2024.02.27, Kedd

Helyi védelmet kapott 188 siófoki érték

siofok.hu

2018.02.28. 18:00

Minden korábbinál alaposabb értékvizsgálat után Siófok képviselő-testülete 120 épületet, 49 műalkotást és 19 emlékművet vett egyedi védelembe egyik új rendelete megalkotása során.

Hirdetés

Ezek mindegyike különböző korok legjelesebb karaktereit hordozza magán a középkortól napjainkig.

Molnár Árpád, a rendeletet előkészítő, értékfelmérést koordináló városi főépítész elmondta, ha az önkormányzat nem tenne eleget a törvényben is meghatározott örökségvédelmi feladatának, ezen értékek jó része nem maradna fenn az utókornak.

A helyi építészeti örökségként azokat az értékeket vette a város a védelmébe, amelyek nem részesülnek országos egyedi műemléki védelemben, de a sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél, településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, a helyben élő emberek és közösségek munkáját, kultúráját híven tükrözik.

A helyi építészeti örökség értékeinek fejlesztése, védelmének biztosítása az önkormányzat feladata. Megőrzésük érdekében törekedni kell az eredeti (vagy ahhoz közelálló) rendeltetésnek megfelelő használatára, ha ez nem lehetséges, akkor közcélú hasznosításra.

 

Sok értékes épület tűnt már el Siófokról

Siófokon az 1990-es évek végén 110-nél több helyi egyedi védelemben részesített épületet tartottak nyilván, amelyek száma húsz év alatt két tucat alá csökkent. Az egyedi védelmek megszüntetése miatt nagyon sok értékes építmény, köztük számos múlt század eleji villa épület tűnt el, helyet adva nagy társasházaknak, társas nyaralóknak. Több esetben országos visszhangja is volt a nem egyszer barbár pusztításnak.

A településkép védelméről szóló jogszabályok kötelező érvénnyel írták elő, hogy 2017. december 31-ig minden település alkossa meg a településkép védelmi rendeletét, amelyben különös figyelmet kell szentelni a helyi védelemnek.

Az épületek egyedi védelem alá helyezése nem egyszer a tulajdonos, vagy használó rosszallását váltja ki, hiszen bizonyos korlátozást jelent. A védelem nem jelenti azt, hogy nem lehet elidegeníteni, ugyanúgy gazdát cserélhet, mint bármely más ingatlan. Viszont elbontani nem lehet, illetve csak akkor, ha a képviselő-testület komoly indok alapján megszünteti a védettséget. A legtöbb esetben azonban olyan építményekről van szó, amelyek esetében a tulajdonosnak is érdekében állhat fennmaradása, lévén olyan értékről szó, amely megismételhetetlen, egyedi. A védett épület korszerűsíthető, felújítható, sőt bizonyos feltételekkel bővíthető, de a hagyományos építészeti értékeit, tömegét, tetőformáját és homlokzati jellegét meg kell tartani.

 

Tervezik a védett értékek fenntartóinak támogatását

A védett értékek fenntartása az átlagosnál nagyobb terhet róhat a tulajdonosra, illetve használóra, ezért az önkormányzat pályázat keretében támogatást nyújthat a fenntartási kötelezettség, különösen a védettséggel összefüggésben felmerülő munkálatok teljesítéséhez.

Siófok eredeti rendelet- tervezetében szerettek volna elkülöníteni erre egy keretet, azonban Szajcz Adrián tanácsnok javaslatára ez a lehetőség egyelőre kikerült az elfogadott, január végén hatályossá vált változatából. A jelenlegi tervek szerint a képviselő-testület májusban fogja a pályázati feltételeket meghatározni.

Siófok városa megfelelő védelemben részesítette értékeit – egy kivételével. Mint az az év eleji testületi ülésen elhangzott, akadt olyan védettségre szánt ingatlan, amelynek tulajdonosa hírt kapott a város szándékáról és még az új rendelet elfogadása előtt gyorsan lebontatta az épületét.

A Siófokon helyi védettséget élvező épületekről, műalkotásokról, műemlékekről a város honlapján, illetve https://www.siofok.hu/hu/telepulesrendezes oldalon tájékozódhat.

Aktuális Siófokhelyi védelemműalkotásemlékműegyedi védelem