2024.02.27, Kedd

A helyi foglalkoztatás fejlesztéséért fogtak össze Somogy megyében

Somogy Megyei Kormányhivatal

2017.02.20. 19:03

A munkaerő-piaci helyzet javítása, a munkahelyek megtartása és újak ösztönzése, illetve gazdaságfejlesztési tervek elkészítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá a Somogy Megyei Kormányhivatal és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Paktum projekt a célok megvalósítására 1,231 milliárd forintos vissza nem térítendő támogatásban részesült. A foglalkoztatási programba 843 kaposvári főt vonnak be.

Hirdetés

Az Irányító Csoport és a Foglalkoztatási Fórum létrehozásával megkezdte munkáját a Kaposvári Foglalkoztatási Paktum, amely Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal konzorciumából valósul meg. A cél, hogy elősegítsék a foglalkoztatási együttműködéseket, valamint megerősítsék azokat.

Az Irányító Csoport a Paktum végrehajtásáért felelős operatív szerv, feladata többek között a helyi munkaerő-piac és foglalkoztatási helyzetre vonatkozó információgyűjtés, a partnerek közötti információáramlás segítése, továbbá a térségi partnerségi kapcsolatok ápolása. Az Irányító Csoportnak tagja Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Somogy Megyei Kormányhivatal, a Somogy Megyei Önkormányzat és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara.

A Foglalkoztatási Fórum 21 taggal alakult meg, köztük van Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Kaposvári Szakképzési Centrum, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatósága, a Somogy Megyei Kormányhivatal, a Kaposvári Egyetem, a Somogy Megyei Önkormányzat, továbbá a megyeszékhely több nagy vállalkozása. A szerdán megalakult, Kaposvári Foglalkoztatási Paktum Foglalkoztatási Fórumának célja a partnerségi viszony erősítése a tagok között, tájékozódás Kaposvár munkaerő-piaci helyzetéről, a felmerülő problémák és okok elemzése, valamint foglalkoztatási projekttervek megfogalmazása, a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere biztosítása.

A Kaposvári Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodását dr. Neszményi Zsolt, kormánymegbízott és Szita Károly, Kaposvár polgármestere, valamint a programban résztvevő partnerek írták alá a Fino-Food Kft.-nél rendezett alakuló ülés keretében.

A konzorciumi felek - a Somogy Megyei Kormányhivatal és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata - közösen nyújtottak be támogatási kérelmet az Irányító Hatósághoz, amelynek 2016. július 20-án született döntése értelmében 1,231 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a Kaposvári Foglalkoztatási Paktum. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló projektbe 843 kaposvári lakost vonnak be 2021. június 30.-áig képzésekkel, tanácsadásokkal, ezzel elősegítve a munkához jutásukat.

A sikeres megvalósítást a térség meghatározó szakmai képviselőiből alkotott foglalkoztatási megállapodás, partnerség garantálja. A feladat többek között Kaposvár foglalkoztatási helyzetét bemutató elemzések készítése, a térség munkaerő-piaci állapotának feltárása, Kaposvár gazdasági és foglalkoztatási jövőképének, stratégiájának, illetve az ahhoz illeszkedő akciótervének és munkaprogramjának kidolgozása, munkahelyek megtartása és újak létrehozásának ösztönzése, a képzések hatékonyságának javítása, illetve a munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása. Cél továbbá a pályaválasztás és pályaorientáció elősegítése, a várható foglalkoztatási- és munkaerőigények előrejelzése, különös tekintettel a stratégiai jelentőségű vállalkozási fejlesztésekre, valamint a projekt célcsoportjainak (a hátrányos helyzetű munkanélküliek és az inaktívak) biztosított tevékenységek koordinálása. A Somogy Megyei Kormányhivatal által nyújtott szolgáltatások és az aktív munkaerő-piaci eszközök biztosítása a Kaposvári Foglalkoztatási Paktum minél sikeresebb működéséhez járul hozzá.

AktuálisSomogy Megyei KormányhivatalIrányító CsoportFoglalkoztatási Paktumegyüttműködési megállapodás