2024.07.13, Szombat

Befejeződött a Babócsai Bika-rét természetvédelmi vízellátásának 54 millió forintos projekte

ddnp.hu

2018.03.25. 16:55

A projekt előkészítését és részletes megtervezését követően a jogerős hatósági engedélyek birtokában 2017 év második felében kerülhetett sor a kivitelezés munkálataira a Somogy megyei Babócsa határában található, a Duna-Dráva Nemzeti Park részét képező Bika-rét területén.

A valaha a Rinya patak oldalága által vízzel jól ellátott nedves rét az egykori meder elzáródása miatt a patakból már nem kapott vizet, a beruházás révén azonban a védett terület vízháztartását sikerült helyreállítani.

A KEHOP-4.1.0 – „Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése” című konstrukció keretein belül megvalósított projekt Európai Uniós vissza nem térítendő támogatásának összege 54 millió Ft.

A projekt keretében a Bika-rét védett területe mellett elhaladó Rinya patakból kellett olyan módon megoldani a vízkivételt, hogy a célterületre a közepes vagy annál magasabb vízállások esetén a Bika-réten átvezető hajdani mellékágon végigfolyva jusson ki a víz, és ott minél hosszabb ideig kint is maradjon, biztosítva ezzel a rét és a vele határos keményfás erdőterület védett természeti értékei számára az ideális életfeltételeket. Az egymással kapcsolatban levő kisvízfolyások oldalirányú átjárhatóságát célzó beruházás során a Rinyán oldalműtárgy épült, amelyen keresztül passzívan lép ki a víz, majd a Rinyába való visszatorkollás előtt végighalad a mederrendezéssel rehabilitált, hosszan kanyargó mellékágon. Az ezen létesített további kisebb vízkormányzó műtárgyak biztosítják a víz területen való megtartását, a szomszédos mezőgazdasági területek védelmét, és a megközelíthetőséget.

A Bika-rét egy kisebb, idegen tulajdonú zárványterületét vagyonkezelésbe vettük, rajta őshonos fajokkal erdőtelepítést végeztünk.

A rekonstrukcióval érintett vízjárta természeti terület védett értékei, a fészkelő és idelátogató madárfajok jobb megfigyelhetősége érdekében megfigyelőtornyot és tájékoztató táblát állítottunk, valamint távcsöveket szereztünk be.

A fizikai munkálatok 2017 év végével, a projekt valamennyi tevékenysége 2018. február 28-án fejeződött be.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, 54 millió Ft támogatással.

AktuálisSomogy megyetermészetvédelemBabócsaBika-rétvízellátás javításDDNPI