2024.05.18, Szombat
Haladnak a fejlesztési munkálatok a Balatonnál: két zsilipet már felújítottak

Haladnak a fejlesztési munkálatok a Balatonnál: két zsilipet már felújítottak

magyarepitok.hu

2023.03.22. 08:03

A nagyszabású beruházás egy részét már befejezte a Szabadics Zrt. Felújítják a Kis-balatoni vízvédelmi rendszer nagyműtárgyait, a Lesence-rendszeren illetve a kis vízfolyásokon új létesítményeket is építenek.

2021 tavaszán indult a Balaton vízminőségét javító nagyszabású fejlesztés. A projekt megvalósulásával hosszútávon kezelhetőek a tavat érintő vízminőséget érintő problémák, egyben a Balaton gazdasági potenciáljának megóvását is szolgálja.

A projektet az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg. A beruházás teljes költsége 5,139 milliárd Ft, melyet az Európai Unió és Magyarország Kormánya biztosít vissza nem térítendő támogatásként.

 

 

Összesen 14 helyszínen zajlik a munka

A beruházás megvalósítója a SZABADICS Építőipari Zrt., amely összesen 14 balatoni vízfolyáson és a Lesence-szűrőmezőn, valamint a Kis-balatoni vízvédelmi rendszer nagyműtárgyainál végez új kotrási, műtárgyépítési és felújítási munkát.

A fejlesztés részei:

Lesence rendszer fejlesztése (LOT1)

 

•            KÖV-csatorna (Kétöles patak, Nemesvitai árok, Lesence patak, Lesence szűrőmező helyszíneken): mederstabilizáció, sankolótér, átereszek, monitoring állomások építése.

•            Lesence-patak: sankolótér, áteresz, fenékduzzasztó, a Világos-patakot összekötő új csatorna, monitoring állomások építése.

•            Tapolca-patak: olajfogó műtárgy felújítása, uszadékfogó rács telepítése.

•            Kétöles-patak: olajfogó műtárgy felújítása, monitoring állomás építése.

•            Nemesvitai-árok: sankolótér kialakítása, monitoring állomások építése.

•            Lesence-szűrőmező: vonalas és felületi kotrások, fenékleürítő műtárgy építése és kivezető bukó műtárgyak felújítása.

 

Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer műtárgyainak rekonstrukciója (LOT2)

A tó védelmében már korábban is számos intézkedés hajtottak végre: a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) kiépítésével sikerült a Zala vízgyűjtőjéről érkező terhelés jelentős részét visszafogni.

A kisvízfolyásokon létesített torkolati, torkolat-közeli műszaki létesítmények azonban mára feltöltődtek vagy leromlott a műszaki állapotuk, ezért szükségessé vált reaktiválásuk, illetve rekonstrukciójuk.

A mostani projektben a Szabadics Zrt. feladata a vízszintszabályozó 4T és 21T műtárgy teljes körű építészeti, gépészeti és villamos felújítása, a biztonságos és hosszútávon fenntartható üzemeltetés korszerű feltételeinek a megteremtésével.

 

 

 

Kis-vízfolyások műtárgyainak rekonstrukciója (LOT3)

•            Eger-víz: mederstabilizáció, áteresz, kőbukó, monitoring állomások és megközelítő út építése.

•            Lovasi-séd: meder kotrása, költősziget kialakítása, szádlemez verése, töltéskorona rekonstrukciója. Sankoló és megközelítő út építése. Leeresztő műtárgyak beton felületének ill. az acélszerkezeteinek felújítása. 

•            Cinege-patak: mederburkolat rekonstrukciója, új hordalékfogó műtárgy építése, új uszadékfogó rács elhelyezése.

•            Kéki-patak: mederburkolat rekonstrukciója, új hordalékfogó műtárgy építése, kezelő lépcsők beépítése, új uszadékfogó rács elhelyezése.

•            Burnót-patak: új hordalékfogó műtárgy építése.

•            Örvényesi-séd: mederburkolat rekonstrukciója, új hordalékfogó műtárgy építése, régi uszadékfogó rácsok felújítása, ülepítő medence rekonstrukciós kotrása, gázlók, és betonburkolatok felújítása.

 

 

A projekt Kis-Balatont érintő része már elkészült

„Cégünk a projekt úgynevezett LOT2 részét már megvalósította, a felújított zsilipek műszaki átadás-átvételi eljárása 2023. március elején sikeresen megtörtént” – tájékoztatta lapunkat Fischer László, a SZABADICS Építőipari Zrt. projektvezetője.  

 

Mint mondta: a 4T zsilip esetében a következő munkák valósultak meg:

  • a vasbeton műtárgy rekonstrukciója (betonfelületek tisztítása, javítása).
  • Gépészeti munkák, az elzárótáblák (síktábla és billenő), valamint támkapu teljes körű felújítása, a teljes hidraulikai rendszer rekonstrukciója.
  • Villamos és irányítástechnikai berendezések villamos berendezések felújítása, üzemviteli automatikák, kábelezés és jelátviteli berendezés felújítása, térvilágítás korszerűsítése.   
  • Felújították a kezelőhidat, elbontották majd újra aszfaltozták a burkolatot.
  • Megtörtént a vasbeton pályalemez felületi tisztítása és javítása, járda javítása, hídgerendák-, acél korlátok felújítása;
  • a műtárgy távjelzőrendszerbe illesztése, a kezelő épület részleges felújítása, valamint a bekötőút felújítása.

A 21T zsilipnél a 4T műtárgyéhoz hasonló rekonstrukciós munkákat végeztek. Ezeken túl megvalósult a vasbeton pályalemez felületi tisztítása és javítása, a járda javítása, valamint felújították a hídgerendákat, acél korlátokat. Részlegesen újjáépítették a kezelő épületet, valamint az uszadék kiemelő műtárgy rekonstrukciója is megtörtént.

 

 

A LOT1 és LOT3 projektelem fentebb említett munkálatai a műszaki ütemterv szerint zajlik, ám a kivitelező céget kihívások elé állította az őszi, csapadékos időjárás. Mint Fischer László elmondta:

A Környezetvédelmi engedély a munkákat e két projektelem tekintetében főleg az őszi és téli időszakra korlátozta. A sok eső több esetben - de főleg a Lesence-szűrőmező vonatkozásában - nehezítette a munkaterületre való „bejutást”, illetve az ott elvégzendő felületi és vonalas kotrási munkák elvégzését. Jelenleg is ez a szűrőmezőben történő munkavégzés az egyik legnagyobb kihívásunk.”

 

 

A projektvezető hozzátette: mindhárom projektelem tekintetében volt egy-egy mérföldkő, amelynek már sikeresen eleget tettek. A szerződés szerint ugyanis a vállalkozónak a teljes munkára rendelkezésre álló időtartam felénél el kellett érnie a szakmai vállalás 30%-át.

A LOT1 és LOT3 projektelemek műszaki átadás-átvétele tervezetten 2023. szeptemberében várható.

Galéria

Helyi hírekBalatonvízgazdálkodáskis-balatonOrszágos Vízügyi FőigazgatóságSzabadics Zrt.Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság