2024.06.16, Vasárnap

Festményeket adományozott a helyi gimnáziumnak a fonyódi Szikla Egyesület

fonyod.hu

2018.05.31. 15:04

A fonyódi székhelyű Szikla Alap a Művészetért Egyesületet azzal a céllal alakult 2016-ban a kultúrát és művészeteket kedvelő és művelő magányszemélyek közreműködésével, hogy összehangolt és szervezett formában próbáljanak meg tenni a művészet reménytelen vergődése ellen, hogy az emberi kultúra szakrális forrásokból táplálkozva, ismét méltó helyére kerüljön.

Manapság sajnos tagadhatatlan, hogy a művészet kríziskorában élünk. Pedig az igazi művészet soha nem öncélú, mert akarva, nem akarva ebbe kapaszkodik a mindennapok szürkeségében kifáradt, szépségre szomjazó, az élet értelmét sokszor hiába kereső ember. A művészet szándékoltság nélkül, mégis meggyőzően bizonyítja, hogy a művészetnek nemcsak múltja van, hanem jövője is, nemcsak műemlékeink vannak, hanem mai élményeink és alkotásaink is. A fiatalok jogos önérzete igényli, hogy a szépbe vetett hitüket és meggyőződésüket ne tekintsék ósdi holminak vagy régmúlt divatnak. Ezt az igényt szeretnénk visszahozni az emberi szívekbe, a mindennapi életbe.
 
Az egyesületi formában együttműködő hazai és külföldi művészek, műkedvelők feladatuknak tekintik, hogy a művészetet, a kultúrát, az értékek őrzését elősegítsék és népszerűsítsék, a pályakezdő fiatalokat, a hátrányos helyzetben lévő művészeket és a fogyatékkal  élő művészeket munkával támogassák, kapcsolatokat alakítsanak ki, kiadványokat szerkesszenek és terjesszenek, fórumokat, rendezvényeket, előadásokat, kiállításokat szervezzenek határokon innen és túl.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, pályázatunk keretében olyan művészeti és kulturális tevékenységeket valósítottunk meg, mellyel az első világháború eseményeinek és az áldozatoknak állítottunk emléket. 

A képek világában élünk, a kommunikációs folyamatban.
Nagy szerepük van a képeknek, közreműködésükkel megeleveníthetünk egy-egy világháborús eseményt. Azért van kiemelt szerepe a képeknek, hogy a tanulók megismerhessék a múltat és megérthessék a körülöttük és a tágabb környezetükben lévő világot, hiszen a fiatalok az illusztrációkkal történő munkát részesítik előnyben.

Arra a háborúra hívjuk fel a festmények segítségével a fiatalok figyelmét ,amely nagyon sok vonatkozásban megszabta Európa és Magyarország történelmét. A magyar nemzet sok százezer embert elvesztett, sok százezren életre szóló sérüléseket szereztek. Akkor és ott olyan történelmi folyamatok indultak el, amelyeknek érvényessége napjainkig tart; s ha tudjuk, ha nem, befolyásolják életünket.
Az alkotásokon és a tárlat átadásakor elhangzott gondolatokon keresztül (amit a kanizsai Hadirokkant Egyesület alapító tagja tolmácsolt) inspiráltuk a fiatalokat arra,hogy többet tudjanak meg az első világháborúról. Arról a háborúról, ami minden egyes család minden egyes tagjára hatással volt. Kétségtelen, hogy az első világháború politikailag, társadalmilag, gazdaságilag átrendezte a világot, a gondolkodást és a hithez való viszonyt.
Ennek a lelki pusztítását a világ a mai napig nem tudta kiheverni. Fontos az, hogy száz év elteltével emlékezzünk az első világháborúra, és ne csak és ne is elsősorban a hadműveletekre, hanem emlékezzünk az arcokra, emlékezzünk a nevekre, emlékezzünk az életutakra, emlékezzünk a családokra.

A képek fesőiről és a válogatásokról itt tájékozódhat.
 

AktuálisSomogy megyeFonyódadományfestménySzikla Alap a Művészetért Egyesület